Niełatwo jest naśladować postawę Chrystusa, który będąc równy Ojcu uniżył samego siebie i przyjął postać sługi, stawszy się posłuszny aż do śmierci. A przecież uczeń powinien być zawsze zapatrzony w swojego Mistrza i starać się Go naśladować. Wiemy ponadto dobrze z własnego doświadczenia, że dopiero postawa pokory i służby braciom pozwala budować jedność i osiągać prawdziwą wspólnotę.

O tym ważnym obowiązku przypomina nam każda Msza św., w której uobecnia się ofiara Krzyża i stanowi dla nas wewnętrzne wzmocnienie, pozwalające w życiu codziennym naśladować naszego Mistrza. Aby się otworzyć na to zbawienne działanie, trzeba przede wszystkim żałować za wszystkie sprzeniewierzenia i szczerze pragnąć współpracy z Bożym działaniem.