Przez sakrament chrztu Bóg zapoczątkował w nas swoje dobre dzieło. Owszem, pragnie je w dalszym ciągu prowadzić przez całe nasze życie. Nie możemy jednak nigdy stawiać oporu łasce zbawienia. Prawdą jest, że Bóg w nas działa, ale również i my musimy współpracować z Bogiem. W ten sposób będzie się stale doskonaliła w nas miłość Boża, a tym samym staniemy się czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości.