Konstytucja dogmatyczna o Kościele przypomniała, że tworzymy jeden lud Boży, którego Głową jest Chrystus. Celem tego nowego ludu jest Królestwo Boże, zapoczątkowane na ziemi przez samego Boga i mające się dalej rozszerzać, aż na końcu wieków zostanie również dopełnione przez Boga, gdy objawi się Chrystus, nasze życie, a samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia na wolność synów Bożych. Stąd jesteśmy ludem mesjanicznym, powołanym przez Boga jako narzędzie zbawienia wszystkim i posłanym do całego świata jako jego światłość i sól ziemi (nr 9, 2).