Jezus jest Tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. On każdego, który przychodzi do Niego, napełnia Duchem Świętym i mocą. W mocy Ducha Świętego jesteśmy świadkami Jezusa, głosicielami Ewangelii, apostołami, prorokami, ewangelistami, pasterzami i nauczycielami. W imię Jezusa wyganiamy demony, uzdrawiamy chorych i mówimy innymi językami. Pan jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, wstawia się za nami i współdziała z nami.