Zbierając się dziś przy ołtarzu Pańskim tak blisko Wielkanocy, wpatrujemy się w życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie. Podziwiamy wiarę i miłość tych pierwszych wyznawców Chrystusa: "wszystkich ożywiał jeden duch i jedno serce". Stanowili zatem doskonałą wspólnotę, jedną, prawdziwie miłującą się rodzinę. Chcemy jednak nie tylko podziwiać, pragniemy naśladować. A więc i nas powinna ożywiać wiara w Chrystusa i miłość do braci.

Każda Msza św. przypomina nam ten obowiązek i dopomaga w jego wypełnieniu. Domaga się jednak najpierw czystości serca.