Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy okres liturgiczny, zwany Adwentem, i zarazem nowy rok kościelny. Soborowa Konstytucja o liturgii poucza nas, że rok liturgiczny obejmuje pewien cykl okresów i świąt, w których Kościół czci zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Punktem centralnym jest Zmartwychwstanie Pańskie i złączona z nim błogosławiona Męka naszego Zbawiciela. Te tajemnice są tak ważne, że wspominamy je właściwie w każdą niedzielę. Nie wolno jednak zapominać o tym, że początkiem zbawienia stało się Wicielenie i Narodzenie Jezusa. Stąd rok kościelny rozpoczynamy Adwentem, który ma nas przygotować na właściwe przeżycie Narodzenia Pańskiego. Przypomina nam on również oczekiwanie całej ludzkości na czasy mesjańskie oraz obecną tęsknotę całego Ludu Bożego wyczekującego powtórnego przyjścia Jezusa w chwale. Stąd w tym okresie bardzo aktualne stają się słowa Boże wzywające do czuwania. Mamy usilnie przygotowywać się na spotkanie z Panem.