Niełatwo jest naśladować postawę Chrystusa, który będąc równy Ojcu uniżył samego siebie i przyjął postać sługi, stawszy się posłuszny aż do śmierci. A przecież uczeń powinien być zawsze zapatrzony w swojego Mistrza i starać się Go naśladować. Wiemy ponadto dobrze z własnego doświadczenia, że dopiero postawa pokory i służby braciom pozwala budować jedność i osiągać prawdziwą wspólnotę.

O tym ważnym obowiązku przypomina nam każda Msza św., w której uobecnia się ofiara Krzyża i stanowi dla nas wewnętrzne wzmocnienie, pozwalające w życiu codziennym naśladować naszego Mistrza. Aby się otworzyć na to zbawienne działanie, trzeba przede wszystkim żałować za wszystkie sprzeniewierzenia i szczerze pragnąć współpracy z Bożym działaniem.

Czytaj więcej: Kolekta mszalna

Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, † spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytaj więcej: Koronka do Miłosierdzia...

Czytaj więcej: Koronka do Miłosierdzia...Czytaj więcej: Koronka do Miłosierdzia...

Czytaj więcej: Obrzędy wieczerzy...

Wokół uroczyście nakrytego stołu gromadzi się rodzina. Na środku stołu umieszczone jest siano, a na nim złożona księgo Pisma Świętego. Obok Pisma ustawiamy odświętnie udekorowaną świecę, symbolizującą obecność w rodzinie Chrystusa, który przyszedł na ziemię jako "światłość świata". Wszyscy stoją, a najstarsza osoba w rodzinie zapala świecę.

Niełatwo jest naśladować postawę Chrystusa, który będąc równy Ojcu uniżył samego siebie i przyjął postać sługi, stawszy się posłuszny aż do śmierci. A przecież uczeń powinien być zawsze zapatrzony w swojego Mistrza i starać się Go naśladować. Wiemy ponadto dobrze z własnego doświadczenia, że dopiero postawa pokory i służby braciom pozwala budować jedność i osiągać prawdziwą wspólnotę.

O tym ważnym obowiązku przypomina nam każda Msza św., w której uobecnia się ofiara Krzyża i stanowi dla nas wewnętrzne wzmocnienie, pozwalające w życiu codziennym naśladować naszego Mistrza. Aby się otworzyć na to zbawienne działanie, trzeba przede wszystkim żałować za wszystkie sprzeniewierzenia i szczerze pragnąć współpracy z Bożym działaniem.