Utrudzeni wędrówką życia doczesnego zbieramy się przy ołtarzu, aby przez ponowienie Ofiary krzyża zaczerpnąć siły do dalszego pielgrzymowania. Dobry Pasterz zaprasza nas zarówno do stołu słowa Bożego, jak i do stołu eucharystycznego. W ten sposób Syn Boży, który zstąpił z nieba na ziemię, pragnie stać się dla nas swego ludu prawdziwym chlebem dającym życie wieczne.

Wymaga to jednak z naszej strony przygotowania, podjęcia wysiłku, aby móc godnie przyjąć słowo Boże i zasiąść do uczty eucharystycznej.

Utrudzeni wędrówką życia doczesnego zbieramy się przy ołtarzu, aby przez ponowienie Ofiary krzyża zaczerpnąć siły do dalszego pielgrzymowania. Dobry Pasterz zaprasza nas zarówno do stołu słowa Bożego, jak i do stołu eucharystycznego. W ten sposób Syn Boży, który zstąpił z nieba na ziemię, pragnie stać się dla nas swego ludu prawdziwym chlebem dającym życie wieczne.

Wymaga to jednak z naszej strony przygotowania, podjęcia wysiłku, aby móc godnie przyjąć słowo Boże i zasiąść do uczty eucharystycznej.