Zbierając się dziś przy ołtarzu Pańskim tak blisko Wielkanocy, wpatrujemy się w życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie. Podziwiamy wiarę i miłość tych pierwszych wyznawców Chrystusa: "wszystkich ożywiał jeden duch i jedno serce". Stanowili zatem doskonałą wspólnotę, jedną, prawdziwie miłującą się rodzinę. Chcemy jednak nie tylko podziwiać, pragniemy naśladować. A więc i nas powinna ożywiać wiara w Chrystusa i miłość do braci.

Każda Msza św. przypomina nam ten obowiązek i dopomaga w jego wypełnieniu. Domaga się jednak najpierw czystości serca.

b_350_300_16777215_00_images_stories_fotdoart_kolekta.JPG

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, † pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.