Chrystus wzywa nas dziś do nawrócenia i przyjęcia Ewangelii. To wezwanie zawsze zachowuje aktualność, bo stale ma się dokonywać nasze nawrócenie, które oznacza wewnętrzną przemianę człowieka, czyli stałe świadome odwracanie się od zła, a zwracanie się ku dobru, jakim jest Ewangelia. Trzeba jednak powiedzieć, że to wezwanie nabiera szczególnego znaczenia w tych dniach, kiedy wraz z całym chrześcijaństwem przeżywamy Tydzień Modlitw o zjednoczenie wszystkich wierzących w Chrystusa. Nie nastąpi zjednoczenie, jeśli nie dokona się prawdziwe nawrócenie wszystkich chrześcijan i szczere przyjęcie Ewangelii. Wypada nam dziś wyrazić szczery smutek z powodu naszych grzechów, które opóźniają chwilę osiągnięcia jedności przez wyznawców Chrystusa.

b_350_300_16777215_00_images_stories_fotdoart_kolekta.JPG

Wszechmogący, wieczny Boże, kieruj naszym życiem według swego upodobania, † abyśmy w imię Twojego umiłowanego Syna, * mogli obfitować w dobre uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.