Utrudzeni wędrówką życia doczesnego zbieramy się przy ołtarzu, aby przez ponowienie Ofiary krzyża zaczerpnąć siły do dalszego pielgrzymowania. Dobry Pasterz zaprasza nas zarówno do stołu słowa Bożego, jak i do stołu eucharystycznego. W ten sposób Syn Boży, który zstąpił z nieba na ziemię, pragnie stać się dla nas swego ludu prawdziwym chlebem dającym życie wieczne.

Wymaga to jednak z naszej strony przygotowania, podjęcia wysiłku, aby móc godnie przyjąć słowo Boże i zasiąść do uczty eucharystycznej.

b_350_300_16777215_00_images_stories_fotdoart_kolekta.JPG

Wszechmogący Boże, wspieraj swoich wiernych † i okaż wiekuistą dobroć proszącym, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana; * odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.