Ofiara Ciała i Krwi Chrystusa, w której zaczynamy uczestniczyć, stale nam przypomina, że Syn Boży dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, poszedł na śmierć krzyżową i zmartwychwstał. Tym samym przypomina, że zostaliśmy odkupieni i wprowadzeni na nową drogę wiodącą do Ojca niebieskiego. Winniśmy zatem stale tak postępować, by Chrystus był w nas uwielbiony. Wymaga to postawy w pełni chrześcijańskiej, wprowadzania w życie codzienne Ewangelii, unikania wszystkiego, co mogłoby nas odłączyć od Tego, który nas umiłował i wydał za wszystkich swoje życie.