Lewici - byli dziedzicznym rodem kapłańskim. Zdarzali się kapłani spoza kręgu lewitów (por. 1 Krl 12,31).

 

Źródło: Mała Encyklopedia Biblijna. Dom Wydawniczy "ASLAN" Kraków 1995