Jakub - Wg Rdz 25,26 syn Izaaka i Rebeki. Od Jakuba wywodzi się dwanaście pokoleń Izraela. Historie o Jakubie zawarte w Rdz nie tworzą zwartej biografii, lecz są zbiorem luźnych relacji. (...)

Inna grupa relacji łączy imię Jakuba z miejscami kultu, przydając im w ten sposób znaczenia (np.: Rdz 28,10-22; Betel, sen o drabinie Jakubowej). Jeszcze inna tradycja dochodzi do głosu w opowieści o grobie Jakuba w Makpela (Rdz 50,12). Inne wątki rozgrywają się w Haranie u Labana (Rdz 28); inne łączą się z Machanaim (zob, Rdz 32,2-22; 33,1) lub z Penuel (nocne zmagania się z aniołem; Rdz 32,23-31; Izrael), z Sychem (33,18-34,11), czy z historią Józefa.

 

Źródło: Mała Encyklopedia Biblijna. Dom Wydawniczy "ASLAN" Kraków 1995