DSCN3623.JPG

HISTORIA PARAFII NIENASZÓW PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Miejscowości parafii Nienaszów leżą w województwie podkarpackim, powiecie jasielskim w pasie przygranicznym, niedaleko Nowego Żmigrodu.

W skład parafii wchodzą miejscowości: Nienaszów (Sośniny, Debrza, Kaczmarskie), Grabanina, Poraj i Sadki. Parafia liczy ok. 1600 mieszkańców.

Nazwa miejscowości wywodzi się najprawdopodobniej od Nienasza, pierwotnego założyciela osady. O tej miejscowości powstałej zapewne w I połowie XIV wieku wspomina J. Długosz pod rokiem 1421. W tym roku w parafii był już kościół. Budowę obecnego kamiennego kościoła rozpoczęto w 1859 r., w miejsce drewnianej świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. Budowę wsparli finansowo właściciele dworu, państwo Bronisława i Ludwik Krzystkiewiczowie oraz ówczesny proboszcz ks. Walerian Starakiewicz. Kościół zbudowano w 1862 r., a poświęcenia dokonał bp przemyski Jakub Glazer w 1889 roku.

W 1944 r. Niemcy wysiedlili wszystkich mieszkańców Nienaszowa w okolice Gorlic i Biecza. Wielu też zostało wywiezionych w głąb Niemiec. A kościół w czasie wojny służył jako schron przeciwbombowy. Zniszczono go dopiero u schyłku wojny. Po zakończeniu wojny większość mieszkańców powróciła z wysiedlenia, odbudowując spalone domy i remontując zniszczoną świątynię. W latach 1967 - 71 kościół odmalowano i ufundowano trzy nowe dzwony. A od wiosny 2003 - 2007 roku kościół poddano gruntownej renowacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz.