"

Patronka ludzi pracy

Wyobraźmy sobie plac przy ulicy Dąbrowskiego w Rzeszowie, w miejscu obecnego kościoła Misjonarzy Saletynów. Nocą, do znajdującej się tam niewielkiej drewnianej kaplicy, w której znajduje się figura Matki Bożej, zakrada się dwóch mężczyzn. Jeden obserwuje otoczenie, a drugi oblewa kaplicę benzyną i podpala. To nieznani sprawcy, którzy w okresie komunizmu próbowali przeszkodzić w budowie nowego kościoła.

Dzieje parafii Matki Bożej Saletyńskiej sięgają lat trzydziestych XX wieku. Znany rzeszowianin, ks. Julian Łukaszkiewicz, ufundował budynek w celu prowadzenia zakładu wychowawczego i sierocińca. W 1936 r. gmach w stanie surowym przekazał Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów. Oprócz zakładu wychowawczego utworzono w nim szkołę powszechną i kaplicę dla wiernych, w której zapoczątkowano kult Matki Bożej Saletyńskiej. Wybuch wojny położył kres prężnie rozwijającemu się dziełu. Niemcy usunęli zakonników, przeznaczając cały budynek na cele wojskowe.

Po wojnie, w związku z rozwojem Rzeszowa, biskup przemyski Franciszek Barda erygował parafię pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej, zobowiązując jednocześnie władze zakonne do wzniesienia kościoła. Rozpoczęły się starania o zezwolenie na budowę, które w rezultacie trwały aż do 1978 roku. Czas ten był okresem wielu trudności i represji ze strony Służb Bezpieczeństwa.

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii było przywiezienie z Dębowca figury Matki Bożej Saletyńskiej i wybudowanie prowizorycznej kaplicy w celu obrony placu pod budowę świątyni. Figura ta została wykonana w 1939 roku z drewna lipowego ? od 1941 r. odbierała cześć od wiernych w sanktuarium w Dębowcu. W 1978 r., zaraz po jej umieszczeniu w kaplicy, nieznani sprawcy usiłowali ją spalić, ale pożar we wstępnej fazie ugaszono. Te wypadki miały także wielki wpływ na rozszerzanie się kultu Matki Bożej z La Salette. W 1983 wybudowano kościół ku czci Matki Bożej Saletyńskiej, gdzie w głównym ołtarzu umieszczono wspomnianą figurę.

Rzeźba ukazuje Maryję w postawie stojącej z założonymi na piersiach rękami. Szyję Maryi otacza złoty łańcuch z krzyżem i narzędziami męki Pańskiej ? młotkiem i obcęgami ? charakterystyczny element dla przedstawień Matki Bożej Saletyńskiej. Widząc dynamicznie rozwijający się kult Matki Bożej, proboszcz parafii w 1998 roku zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na ukoronowanie na prawach diecezjalnych figury Matki Bożej Saletyńskiej. 27 sierpnia 2000 roku biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał koronacji łaskami słynącej figury Pięknej Pani ? Patronki ludzi pracy, jednocześnie erygując Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej.

Zwrócenie uwagi na środowisko ludzi pracy nawiązuje m.in. do licznych spotkań w salentyńskiej parafii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ?Solidarność?. W modlitwie różańcowej zawierzajmy Maryi kształt duchowy i materialny naszej Ojczyzny. Prośmy o dobre wykorzystanie daru wolności.

Żródło: ks. Tomasz Nowak, Szkaplerz noś, na różańcu proś. Rozważania październikowe, Rzeszów 2011.

"