PONIEDZIAŁEK

02.12.

6.00

+ Maria, Józef i Stanisław Mroczka, int. rodziny

Ks.Gr + Janina Hajduk, int. rodziny (greg. 10)
17.00 + Aureliusz, Helena, Stanisław, Eleonora, Helena, Stanisława Cichoń, int. rodziny

O.Ad.

+ Władysław Dziadosz, int. rodziny Głód, Krupa i Szubrycht z Dukli

Ks.Mk + Ryszard Źrebiec, int. rodziny Doktorów (greg. 15)

WTOREK

03.12.

 

6.00

+ Władysława Misiołek (w rocz. śm.), int. Haliny Tłuściak

Ks.Gr + Janina Hajduk, int. rodziny (greg. 11)
17.00 

+ Ferdynand Lelko (w rocz. śm.), Olga, Stanisław, Marian Lelko i zmarli z rodziny, int. córki z rodziną

O.Ad.

+ Władysław Dziadosz, int. koleżanek i kolegów córki Basi

Ks.Mk + Ryszard Źrebiec, int. Małgorzata i Bogusław Marszał(greg. 16)

ŚRODA

04.12.

Św. Barbary

6.00

1.+ Anna Dziadosz i  Julian (w 12 rocz. śm.), int. Alicji Dziadosz

2. + Helena i Karol Topolscy (w 4 rocz. śm.), int. Maria i Antoni Topolscy

Ks.Gr + Janina Hajduk, int. rodziny (greg.12)
17.00  + Anna Gawron (w 25 rocz. śm.), Józef, Mieczysław Gawron, Irena i Władysław Sajdak, Władysław Mosoń, Stanisław Gradus, Helena i Ferdynand Tarnowscy i zmarli z rodziny Wasłowiczów, int. Aleksandry Gradus

O.Ad.

+ Władysław Dziadosz, int. rodziny Mąków z Kobylan

Ks.Mk + Ryszard Źrebiec, int. Bogusławy Baran(greg. 17)

CZWARTEK

05.12.

 

6.00

+ Adam Bąk (w 2 rocz. śm.), int. rodziny

Ks.Gr + Janina Hajduk, int. rodziny (greg. 13)
17.00 Msza św. dziękczynna, z prosbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wiktorii, int. dziadków
Ks.Mk + Ryszard Źrebiec, int. rodziny Gaworowskich(greg. 18)

PIĄTEK

06.12.

Św. Mokołaja

6.00

+ Jan Naparło (w rocz. śm.), Ryszard, Michał i Ludwika Tłuściak, int. Haliny Tłuściak

Ks.Gr + Janina Hajduk, int. rodziny (greg. 14)
17.00

+ Władysława Misiołek (w rocz. śm.) i Stanisław, int. syna z rodziną

O.Ad.

+ Władysław Dziadosz, int. chrzestnego Bogdana z rodziną z Makowisk

Ks.Mk + Ryszard Źrebiec, int. Alicji i Stanisława Nawracaj z Mytarzy(greg. 19)

SOBOTA

07.12.

6.00

1.+ Zmarli z rodziny Mrozowskich i Pepera, int. rodziny

2.+Augustyn, Aniela, Adam, Helena Buś, Eleonora, Jakub Mrugał, Waleria, Władysław, Tadeusz Cichoń, int. rodziny

Ks.Gr + Janina Hajduk, int. rodziny (greg. 15)
17.00    + Cecylia (w 41 rocz. śm.), Aleksander, Józefa, Wilhelm Węgrzyn, Weronika i Edward Pęcak, Stefania Ponne oraz ks. Franciszek Daszkiewicz, int. rodziny Węgrzynów

O.Ad.

+ Władysław Dziadosz, int. chrzestnej Anety Mastej z rodziną

Ks.Mk + Ryszard Źrebiec, int. sąsiadów Jaraczów (greg. 20)

II NIEDZIELA ADWENTU

Niepokalane Poczęcie

08.12.2019 r.

6.00

+ Helena i Karol Topolscy (w 4 rocz. śm.), int. Urszuli z rodz.

Ks.Mk + Ryszard Źrebiec, int. sąsiadów Tłuściaków (greg. 21)

9.00

+ Edmund Lelko, int. rodziny

Ks.Gr + Janina Hajduk, int. rodziny (greg. 16)
10.30 + Władysława i Władysław Dziadosz, Helena i Bronisław Gronek, Joanna i Jan Wiedak, int. Anna i Dawid Gronek
15.30 ZA  WSZYSTKICH  PARAFIAN