WIELKI
PONIEDZIAŁEK
11.04.
6.30 1. + Aniela Leśniak (w rocz. śm.), int. rodziny
2. + Adam Świątek, Elżbieta, Karol, Stefania, Helena i Marceli Świątek, int. rodziny
18.00 1. + Genowefa, Zofia, Jan Tłuściak, Julia, Bronisław Subik, int. rodziny
2. + Eugeniusz Grzywacz (w 2 rocz. śm.) i Helena, int. córki Małgorzaty
O.Ad. + Jarosław Machowski, int. rodziny Pyznarskich
Ks.Mk + Józefa Fijałkiewicz, int. Heleny Subik z rodziną
WIELKI
WTOREK
12.04.
6.30 1. + Józef Buś (w rocz. śm.) i Helena, int. rodziny
2. + Michał Wiklowski (w rocz. śm.), Józefa, Eugeniusz, Stefania, Józef Tadeusz, Janina i Jan Sajdak, Jan Cichoń, Marian Wójtowicz, int. Danuty Wiklowskiej
18.00 1. + Stanisław Mikosz (w rocz. śm.), Marianna, Ireneusz, Stefan, int. syna Władysława z rodziną
2. + Jarosław Machowski, int. córki chrzestnej z rodziną
O.Ad. + Jarosław Machowski, int. Adam Jaracz z rodziną
Ks.Mk + Józefa Fijałkiewicz, int. Piotr Citak z rodziną
WIELKA
ŚRODA
13.04.
6.30 1. + Edward Róż (w 27 rocz. śm.), int. Krystyny Róż
2. + Bronisława i Adam Dziadosz, int. syna Tomasza z rodz
18.00 Msza św. dziękczynna w 18-tą rocznicę urodzin Miłosza, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, int. rodziców
WIELKI
CZWARTEK
14.04.
18.00 1. + Marceli i Helena Świątek (w rocz. śm.) oraz Alfreda, int. rodziny
2. Msza św. w dniu urodzin, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
3. Msza św. w dniu urodzin, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, int. cioci Gabrysi z rodziną
WIELKI
PIĄTEK
15.04.
18.00 NABOŻEŃSTWO MĘKI PAŃSKIEJ
WIELKA
SOBOTA
16.04.
18.00 1. ZA WSZYSTKICH PARAFIAN – int. mieszkańców Nienaszowa
2. + Kazimierz Dubis (w 10 rocz. śm.) i zmarli z Dubisów i Cichoniów, int. Emilii Dubis
3. + Bronisława i Adam Dziadosz i zmarli z tych rodzin, int. rodziny
NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO
17.04.2022 r.
6.00 1. ZA WSZYSTKICH PARAFIAN – int. mieszkańców Nienaszowa
2. ZA WSZYSTKICH PARAFIAN – int. mieszkańców Sośnin
3. + Józefa, Barbara, Antoni, Stanisław, Tadeusz Dubis, Grzegorz Skóra, int. Danuty Wiklowskiej
9.00 + Władysława, Władysław, Henryk Baran, Ryszard Źrebiec, Wiktoria, Andrzej, Helena Wojtowicz, ks. Franciszek Daszkiewicz, int. Ireny Wójtowicz
10.30 1. + Tadeusz Tomasik (w 10 rocz. śm.), Zdzisława
i Eugeniusz, int. rodziny
2.+ Jan, Stanisława, Władysław, Zdzisław, Sławomir Doniek, Józefa, Bronisława, Edward Pepera, Tadeusz Rysz, int. Alicja
i Piotr Rysz
15.30 Msza św. dziękczynna Bożej Opatrzności za księdza Zygmunta, Jana i Michała, int. Pierwsza Schola