PONIEDZIAŁEK
04.04.
7.00 + Józefa, Barbara, Antoni, Stanisław, Tadeusz Dubis, Grzegorz Skóra, int. Danuty Wiklowskiej
18.00 1. + Tadeusz, Kamil, Krzysztof Białogłowicz oraz Tadeusz Dubis, int. rodziny
2.+ Mieczysław i Maria Kociszewscy i zmarli z rodziny, int. córki
3. + Adam Więcek (w rocz. ur.), int. córki Ewy z rodziną
O.Ad. + Jarosław Machowski, int. Małgorzaty Grzywacz
Ks,Mk + Józefa Fijałkiewicz, int. Wójtowiczów i Źrebców
WTOREK
05.05.
7.00 + Czesław Łącki, int. rodziny
18.00 1. + Ireneusz Sajdak (ur.), int. żony z dziećmi
2. + Czesław Łącki (w 2 rocz. śm.), int. siostrzenicy Elżbiety z rodziną
O.Ad. + Jarosław Machowski, int. rodziny Pochwała
Ks.Mk + Józefa Fijałkiewicz, int. sąsiada Waldemara Jaracz
ŚRODA
06.04.
7.00 + Jarosław Machowski, int. Joanny z rodziną
18.00 1. + Stanisław i Zofia Zima, Maria i Franciszek Grzywacz, Bronisława i Zbigniew Tarnowscy, Stefania Osika i Jan, int. Beata i Andrzej Zima
2. + Teresa Mrozowska, int. wnuczki Karoliny z mężem
O.Ad. + Jarosław Machowski, int. rodziny Pochwała
Ks.Mk + Józefa Fijałkiewicz, int. sąsiadów Paluchów
CZWARTEK
07.04.
6.30 + Władysław Doniek (w rocz. śm.) i Kazimiera, int. Stanisława i Jerzy Doniek
18.00 1. + Jarosław Machowski, int. Tomasza z rodziną
2. + Teresa Mrozowska, int. wnuka Piotra z żoną
O.Ad. + Jarosław Machowski, int. Jolanty Pyzik z rodziną
Ks.Mk + Józefa Fijałkiewicz, int. sąsiadów Dziadoszów
KWIETNI
PIĄTEK
8.04.
7.30 + Romana Dziadosz (w 30 dzień po śm.), Adolf i Witalis, int. rodziny
9.00 ZA WSZYSTKICH PARAFIAN
10.30 ZA WSZYSTKICH PARAFIAN, int. parafian z Poraju
18.00 1. + Józef Makoś (w 37 rocz. śm.), int. rodziny
2. + Zbigniew Dziadosz (ur.), int. żony
O.Ad. + Jarosław Machowski, int. rodziny Kozłów
Ks.Mk + Józefa Fijałkiewicz, int, Ryszard Mrozowski z rodziną
SOBOTA
09.04.
6.30 1.+ Łukasz Skwara (ur.), int. rodziców
2. + Jarosław Machowski, int. brata z żoną
18.00 Msza św. dziękczynna w 65 rocznicę urodzin Andrzeja, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, int. dzieci
NIEDZIELA
PALMOWA
10.04.2022 r.
7.30 + Stanisław Mikosz, Marianna i Stefan, int. syna z żoną
9.00 ZA WSZYSTKICH PARAFIAN
10.30 + Karolina, Stanisław i zmarli z rodziny Jaraczów i Świątków, int. rodziny Jaraczów
15.30 + Helena Paluch (w 11 rocz. śm.), Stefan, Jerzy Paluch, int. rodziny