PONIEDZIAŁEK
03.05.
7.30 + Jan Paluch (w rocz. śm.), Karolina i zmarli z rodziny, int. Artura z rodziną
9.00 + Janina i Józef Kiełtyka (w rocz. śm.), Franciszek i Józefa oraz Stefania i Wojciech Dubis, int. Małgorzaty Smolak z rodziną
10.30 MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA STRAŻAKÓW, Z PROŚBĄ O ŁASKĘ ZDROWIA, BOŻE BŁOG. I OPIEKĘ ŚW. FLORIANA
15.30 + Henryk Baran (w rocz. śm.) i za rodziców z obu stron, int. rodziny
WTOREK
04.05.
Św. Floriana
6.30 1. + Adam Śląski, int. córki Anny
2. + Mieczysław Zajdel (w 30 dzień po śm.), int. siostry
18.00 + Franciszek Dziadosz, Maria i Władysław Zajączkowski, int. rodziny
Ks.Mk + Jan Naparło, int. rodziny Smolaków
O.Ad. + Stefania Dziadosz, int. wnuczki Marty z rodziną
ŚRODA
05.05.
6.30 + Marian Cichoń (w 5 rocz. śm.), int. rodziny
17.00 1. ZA BIERZMOWANYCH, ICH RODZICÓW I ŚWIADKÓW
2. + Marian Cichoń, Katarzyna, Andrzej, Władysław i Jan, int. Włodzimierz i Grażyna Paluch
Ks.Mk + Jan Naparło, int. rodziny Berghs – Trienekens z Niemiec
O.Ad. + Stefania Dziadosz, int. wnuczki Urszuli z rodziną
I CZWARTEK
06.05.
Św. Filipa i Jakuba
6.30 + Adam Śląski, Julian Jaracz, int. rodziny
18.00 1. + Anna, Julian Dziadosz i zmarli z rodziny Dziadoszów i Jaraczów, int. Alicji Dziadosz
2. Msza św. dziękczynna, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej w 75-tą rocznicę urodzin Janiny, int. męża, dzieci, wnuków i prawnuków
I PIĄTEK
07.05.
6.30 + Franciszek, Wanda Seweryn Skała, Helena i Józef Buś, int. Stanisław Skała
18.00 + Franciszek Dziadosz, int. córki Urszuli z rodziną
Ks.Mk + Ireneusz Sajdak, int. rodziny Białogłowicz
O.Ad. + Stefania Dziadosz, int. Bogusławy i Franciszka Hac
SOBOTA
08.05.
Św. Stanisława
6.30 1. + Stanisław i Stanisława Świątek, Stanisław Piejko, Edward Janik (w rocz. śm.), int. Jan i Barbara Świątek
2. + Stanisław Dubis (im.), Stanisława Czaja, Stanisław Droba, Stanisław Opałka, Stanisław Buczyński, int. Danuty Wiklowskiej
18.00 + Stanisław Subik (im.), int. Barbary Subik
Ks.Mk + Ireneusz Sajdak, int. rodziny Słyś
O.Ad. + Stefania Dziadosz, int. Renaty i Marka Gierlasińskich
NIEDZIELA
09.05.2021 r
7.30 + Józef Machowski (w rocz. śm.) i Maria, int. rodizny
9.00 + Ludwik, Kazimiera, Marian, Arkadiusz, Stanisława Żurkiewicz, Tadeusz i Józefa Dziadosz, int. Teresy Dziadosz
10.30 + Andrzej Myrda (w rocz. śm.) i zmarli z rodziny, int. Elżbiety Smoleń
15.30 ZA WSZYSTKICH PARAFIAN