PONIEDZIAŁEK
25.10.
6.30 + Katarzyna Nentarz i zmarli z rodziny Nentarzów, Kuliszów i Szurlejów, int. rodziny
17.00 1. + Helena, Jan, Edmund Lelko, Katarzyna Delimata, int. Władysławy Lelko
2. + Ryszard Kisielewicz, int. kolegów z firmy Murbet
O.Ad. + Jan Świątek, int. Wiesława i Stanisław Sypień z Krosna
Ks.Mk + Ryszard Kisielewicz, int. siostry Kazimiery z rodziną
WTOREK
26.10.
6.30 + Ryszard Kisielewicz, int. siostry Marii z rodziną
17.00 + Janina, Henryk, Tadeusz Dubis, int. rodziny
O.Ad. + Jan Świątek, int. rodziny Pochwała
Ks.Mk + Ryszard Kisielewicz, int. kolegów z firmy Murbet
ŚRODA
27.10
6.30 + Tadeusz Tomasik (im.), Zdzisława i Eugeniusz, int. rodziny
17.00 + Andrzej Baran (w rocz. śm.) i Janina, int. wnuków
O.Ad. + Jan Świątek, int. rodziny Kuliszów
Ks.Mk + Ryszard Kisielewicz, int. kolegów z firmy Murbet
CZWARTEK
28.10.
Św. Szymona i Judy Tadeusza
6.30 + Tadeusz Wiklowski, Tadeusz Dubis, Tadeusz Gierlasiński, Stanisław Opałka (im.), int. Danuty Wiklowskiej
17.00 + Tadeusz i Eugenia Cichoń, int. Marii Gronek
O.Ad. + Jan Świątek, int. chrzestnego Seweryna
Ks.Mk + Ryszard Kisielewicz, int. rodziny Lipińskich
PIĄTEK
29.10.
6.30 + Zofia Dziadzosz i Władysław, Stefania i Franciszek Miśkowicz, Diana Marszałek, int. Kamili Rutana
17.00 + Tadeusz Białogłowicz, Kamil, Krzysztof Słyś, int. rodziny
O.Ad. + Jan Świątek, int. rodziny Ladzińskich i Winiarskich
Ks.Mk + Ryszard Kisielewicz, int. kolegi Michała z żoną
SOBOTA
30.10.
6.30 1. + Tadeusz Dubis (im.), int. syna z rodziną
2. + Tadeusz, Eugenia Cichoń i zmarli z rodziny Cichoniów, int. Leokadii Piejko
17.00 Msza św. dziękczynna w 40-tą rocznicę urodzin Roberta, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, int. mamy
O.Ad. + Jan Świątek, int. firmy ROMBSPAW
Ks.Mk + Ryszard Kisielewicz, int. kolegi Bartka z żoną
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
31.10.2021 r.
7.30 + Czesława, Edward, Marian Buczyński, Zdzisława i Zygmunt Kubit, int. rodziny
9.00 Msza św. dziękczynna w 50-tą rocznicę ślubu Stanisławy i Stanisława, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, int. syna z żoną i dziećmi
10.30 1. + Helena, Julian, Witold, Anna, Stanisław Baran, Zenon, Teresa, Józefa Fijałkiewicz, int. rodziny Fijałkiewiczów
2. ZA WSZYSTKICH PARAFIAN
15.30 Msza św. dziękczynna w rocznicę urodziny Wiktorii, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, int. mamy i rodzeństwa