PONIEDZIAŁEK
21.03.
6.30 + Tadeusz Białogłowicz (w 2 rocz. śm) i za wnuka Kamila, int. żony
17.00 1. + Barbara Różycka (w rocz. śm.), int. Katarzyna i Jacek Dubis
2. + Józefa Fijałkiewicz (im.), int. męża
O.Ad. + Maria Machowska, int. rodziny Mroczków z Kątów
Ks.Mk + Franciszek Szurkiewicz, int. rodziny Buczyńskich
WTOREK
22.03.
6.30 1. + Tadeusz Cichoń (w rocz. śm.) i Eugenia, Anna Zapora, Zbigniew Piejko, int. Leokadii Piejko
2. + Za zmarłych rodziców: Maria i Władysław Cichoń, Wiktoria i Bronisław Cichoń, int. Helena i Jan Cichoń
17.00 Msza św. dziękczynna, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w 50-tą rocznicę urodzin Andrzeja, int. rodziny
ŚRODA
23.03.
6.30 + Maria Machowska, int. rodziny Musiałów
17.00 1. + Władysław Wójtowicz i Władysław Bąk, int. córki z rodziną
2. + Józef Tarnowski (im.), int. żony
O.Ad. + Maria Machowska, int. chrześnicy Marii Doktór
Ks.Mk + Franciszek Szurkiewicz, int. rodziny Buczyńskich
CZWARTEK
24.03.
6.30 + Henryk, Eleonora Kiełtyka i zmarli z tych rodzin, int. Zofia
i Franciszek Kiełtyka
17.00 1. + Józefa Pepera (w 12 rocz. śm.), Edward, Jan i za zmarłych z rodziny, Emilia, Jan Marszał, Jan Doniek, Paweł Gierlicki, int. Kazimiery Doniek
2. + Henryk Kiełtyka (w rocz. śm.), Eleonora i zmarli z rodziny Wójtowiczów i Kiełtyków, int. syna Waldemara z rodziną
O.Ad. + Maria Machowska, int. przyjaciół Bogusławy z byłego GS-u
Ks.Mk + Franciszek Szurkiewicz, int. Seńczków z Polan
PIĄTEK
25.03.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
6.30 + Maria Machowska, int. rodziny Tomasików
17.00 1. + Tadeusz, Kazimiera, Stefan Bartula, int. Janiny Bartula
2. + Władysława Bal (w 2 rocz. śm.), Stanisława i Józef Świetlik i zmarli z tych rodzin, int. rodziny
O.Ad. + Maria Machowska, int. Halina i Stanisław Pęcak
Ks.Mk + Franciszek Szurkiewicz, int. Maria i Czesław Skocz z Krempnej
SOBOTA
26.03.
6.30 + Henryka i Zygmunt Sałata, int. Mirosławy z rodziną
17.00 1. + Łucja Dłużeń, int. męża
2. + Helena Bułka, int. rodziny Paluch
O.Ad. + Maria Machowska, int. córki chrzestnej Renaty z mężem
Ks.Mk + Józefa Fijałkiewicz, int. siostry Marii Surmacz
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
27.03.2022 r.
7.30 ZA WSZYSTKICH PARAFIAN
9.00 + Ireneusz Sajdak, int. żony z dziećmi
10.30 + Eugenia Chwaja (w 20 rocz. śm.) i Mieczysław, int. Barbara Subik
15.30 Msza św. dziękczynna, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji urodzin Heleny, int. dzieci