SYMBOLIKA CHRZTU ŚW. W WIELKIM POŚCIE

o_sebastian.jpg

Z o. Sebastianem, bernardynem z Lublina goszczącym w naszej parafii w drugą niedzielę Wielkiego Postu, rozmawia Jerzy Bożętka.

Jerzy Bożętka: - Szczęść Boże! Dla naszej parafii, każda niedziela z zaproszonym gościem jest szczególnym spotkaniem ze Słowem Bożym. Proszę powiedzieć jak to się stało, że ojciec do nas przyjechał i skąd ojciec zna naszego Proboszcza?

o. Sebastian: - Szczęść Boże! Pragnę podziękować Panu Bogu za to, że na mojej drodze życiowej postawił ks. Jana Gajdę. Znajomość z księdzem Janem rozpocząłem w mojej rodzinnej parafii św. Mikołaja w Przybyszówce, gdzie obecny ks. proboszcz Nienaszowa pełnił funkcję wikariusza.

 

- Dziękujemy za wygłoszone kazanie podczas Mszy św., w którym zwrócił ojciec szczególną uwagę na chrzest św., na to jak jest on ważny dla chrześcijan.

- Wielki Post jest czasem refleksji nad życiem i wiarą. Postne oczekiwanie na wielkanocny poranek sprzyja zadumie nad jakością życia, a także wspomnieniu źródła życia z Bogiem. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli skłania do medytacji nad tajemnicą wiary i wprowadza w tematykę chrzcielną. Dlatego tematem dzisiejszego kazania był chrzest św.

- W swoim kazaniu mówił ojciec o radykalizmie chrześcijańskim. Co to jest i jak każdy z nas może stosować jego zasady w życiu codziennym?

- Radykalizm jest zapatrzeniem się w Chrystusa. Jeśli naśladujemy Chrystusa to idziemy drogą, którą On nam wyznaczył. Krocząc szlakiem Jezusa musimy pokonywać kolejne etapy trasy na wzór Przewodnika. Dlatego radykalizm chrześcijański interpretuję jako mierzenie się z kolejnymi stacjami życiowej drogi krzyżowej. Radykalizmem jest powstawaniem z kolejnych upadków w sakramencie pokuty, jest także udzielaniem pomocy na wzór Szymona z Cyreny i św. Weroniki. W końcu wiernym naśladowaniem Jezusa jest zdobycie Golgoty, za cenę odarcia z szat i godności, ukrzyżowania i śmierci. Radykalizm chrześcijański jest zatem życiem z Chrystusem za cenę własnego życia.

- Na koniec chciałem jeszcze zapytać o znaczenie w kazaniu tarasu, który trzeba było odciąć od domu, który był zagrożony zniszczeniem przez osuwanie się ziemi?

- Życie wciąż nas zaskakuje. Mamy wokół siebie mnóstwo bodźców, które odciągają nas od Pana Boga. Przeważnie są to nasze słabości i grzechy, które kierują uwagę na rzeczy i sprawy nieświęte. Wielki Post jest doskonałym czasem przezwyciężenia tego wszystkiego co nas przyciąga ku ziemi i jednocześnie oddala od Stwórcy. Dlatego opowiadając się za Ewangelią musimy wyrzucić ze swego życia to wszystko co jest grzechem. Obraz odciętego tarasu jest obrazem radykalizmu chrześcijańskiego.

- Może chce ojciec coś jeszcze powiedzieć do parafian?

- Bardzo się cieszę, że mogłem kilka godzin spędzić w parafii Nienaszów. U progu Beskidu Niskiego, życie kosztuje zdecydowanie więcej wysiłku i poświęcenia, aniżeli w innych rejonach Polski. W tym miejscu poznałem nową dla mnie świeżość Kościoła. Jestem przekonany, że mieszkańcy Nienaszowa wskazują inną jakość zaufania Panu Bogu, niż mieszkańcy Lublina. Dlatego bardzo się cieszę i dziękuję za łaskę przeżycia drugiej niedzieli Wielkiego Postu w parafii Nienaszów.

- Dziękuję i Szczęść Boże!

- Bardzo dziękuję, Szczęść Boże!

 

"

Najnowsze artykuły

  • 1