Czytaj więcej: Święto Podwyższenia...

W przyszły poniedziałek (14-go września) będziemy obchodzić Święto Podwyższenia Świętego. W związku z tym chcielibyśmy - jak to w ostatnich latach - uczcić Krzyż Święty poprzez odprawienie parafialnej Drogi Krzyżowej w Kątach na Górę Grzywacką, a potem tam przy krzyżu odprawić Mszę św. i wrócić. Pojechalibyśmy tam samochodami na godz. 16.00 pod kościół w Kątach. Gdyby ktoś nie miał czym jechać, to proszę, aby być pod kościołem o 15.30, a kto będzie jechał i miał wolne miejsca, to niech zabierze spod kościoła chętnych.

 

Czytaj więcej: Odpust - Zielna

Uroczystość odpustowa w Nienaszowie odbywa się corocznie w dniu 15 sierpnia w dzień Matki Boskiej Wniebowziętej Matki Boskiej Zielnej.

Przysłowie: "Ile liści na kapuście, tyle ludzi na odpuście".

Uroczystość odpustowa w Nienaszowie przyciągała i do dziś przyciąga rzesze ludzi z pobliskich wiosek i miast.

Msza odpustowa Suma jest celebrowana przez zaproszonych księży. Dawniej ksiądz proboszcz Franciszek Daszkiewicz, a później ksiądz proboszcz i dziekan w jednej osobie Zygmunt Kudyba zapraszał księży, którzy kiedyś tutaj pracowali oraz księży, którzy są rodakami tutejszej parafii. Przyjeżdżają też siostry zakonne rodaczki Nienaszowa.

Czytaj więcej: KONCERT KOLĘD

W niedzielę 19 stycznia 2014 r. na Mszy św. o godz. 15.30, gościć będziemy uczniów z Ogniska Muzycznego z Nowego Żmigrodu.

Zespół gitar klasycznych w składzie: Weronika Agaś, Nina Leśniak, Katarzyna Potera, Marta Osika, Anna Zdebik, Aleksandra Doktor, Sabina Parylak i Łukasz Wiklowski zagra i zaśpiewa dla nas kolędy.

Bardzo serdecznie zapraszamy na Mszę św. popołudniową w najbliższą niedzielę. Kto tylko może niech przyjdzie.

 

Czytaj więcej: Ks. Biskup skierował do...

Serdecznie witamy w naszej wspólnocie ks. diakona Michała DUSZĘ , który został skierowany przez Ks. Biskupa do naszej parafii na praktykę diakońską do Świąt Wielkanocnych. Będzie mógł głosić Słowo Boże, uczyć dzieci i młodzież w szkole, prowadzić spotkania przy parafii, udzielać niektórych sakramentów. Otoczmy go naszą życzliwością, dobrym słowem, a także modlitwą. Życzymy, by był to dobry czas, który przygotuje go już bezpośrednio do przyjęcia święceń kapłańskich.

Czytaj więcej: Dzień modlitwy i postu...

Umiłowani w Panu Bracia i Siostry! Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Prosimy kapłanów i wszystkich wiernych, aby tę intencję włączyli w swą modlitwę, zwłaszcza w modlitwę powszechną, zanoszoną do Boga w czasie sprawowanych w tym dniu Mszy Świętych. Ufając, że ludzie dobrej woli wciąż znajdują się po obu stronach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego czasie. Naszą braterską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci.

Józef Michalik

Metropolita Przemyski

Czytaj więcej: Pożegnanie ks. diakona

21 kwietnia 2014 r. dobiegła końca praktyka duszpasterska diakona Michała, który przebywał w naszej parafii od 16 lutego 2014 r. Ksiądz proboszcz pożegnał przyszłego księdza tymi słowami: "Przychodzi mi dzisiaj podziękować ks. diakonowi Michałowi DUSZY za jego posługę w naszej wspólnocie parafialnej. Trudno jest żegnać, ale niestety przychodzi i taki czas.

Dziękujemy najpierw dzisiaj Bogu, że skierował Cię na praktykę do naszej parafii, bo to dla nas wielki dar i wyróżnienie. Można śmiało stwierdzić, że prawie cała nasza parafia korzystała z twojej posługi (czy poprzez głoszone Słowo, czy udzielanie Komunii św., dbanie o liturgię, piękny śpiew liturgiczny, czy poprzez prowadzenie spotkań z grupami, a także i odwiedzanie chorych), ale nade wszystko poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą. Bóg zapłać za tę radosną, pełną wiary i życzliwości posługę w naszej wspólnocie. Życzymy, by Pan Bóg pozwolił ci już w najbliższym czasie pozdawać już ostatnie egzaminy i przyjąć święcenia kapłańskie. Życzymy by obdarzał cię wszelkimi łaskami, darami Ducha Świętego, a Matka Najświętsza niech cię ma zawsze w swojej opiece. Mamy nadzieję, że może ks. Biskup skieruję cię jeszcze do naszej parafii, już jako kapłana. Obiecujemy, że będziemy się za ciebie modlić, i że pozostaniesz w naszych sercach. Szczęść ci Boże!"

Czytaj więcej: Dziękczynienie za...

W dniu kanonizacji bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII nasza parafia wyraziła swoją radość adorując Najświętszy Sakrament, odmawiając litanię do św. Jana Pawła II oraz prosząc o Miłosierdzie Boże w Koronce Bożego Miłosierdzia o godzinie 15:00. W chwili ciszy każdy mógł podziękować Bogu za dary jakie otrzymuje w życiu i prosić Go o błogosławieństwo.

Dzięki decyzji papieża Franciszka otrzymaliśmy dzisiaj dwóch świętych, którzy pokazali nam, że świętość jest możliwa także tu i teraz.

Czytaj więcej: Tydzień Biblijny 2014

Dziękujemy wszystkim, którzy 9 maja 2014 r. w kościele zechcieli poświęcić swój czas na słuchanie słów Pisma Świętego oraz ks. Janowi za odpowiedź na spontaniczny odruch serc w czasie Tygodnia Biblijnego. Czytanie Biblii może wydawać się trudne bo rzeczywiście, niektóre części są trudne. Nie martwmy się jednak tym, że nie rozumiemy czasem Pisma, ważne jest żeby czytać i wracać do Niego.

Czytaj więcej: DEKANALNA  MODLITWA...

We wtorek 29 kwietnia w naszym kościele była celebrowana Msza św. za wszystkich zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszym żmigrodzkim dekanacie lub też pochodzili z tego dekanatu. Tę Mszę św. celebrowali wszyscy kapłani naszego dekanatu (Desznica, Faliszówka, Głojsce, Kąty, Krempna, Łężyny, Nienaszów, Nowy Żmigród, Polany, Samoklęski, Skalnik, Stary Żmigród). Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Infułat Stanisław Mac (kiedyś wikariusz w Starym Żmigrodzie, a obecnie emeryt). Towarzyszyli mu ks. Stanisław Potera (dziekan dekanatu katedralnego, pochodzący z naszego dekanatu) oraz ks. Jan Młynarczyk z Rzeszowa.

Czytaj więcej: Droga Krzyżowa w Święto...

14 września w Kościele katolickim obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W związku z tym nasza parafia na czele z ks. Proboszczem i parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Kątach również z tamtejszym księdzem postanowiły uczcić tę uroczystość przemierzając Drogę Krzyżową na Górę Grzywacką, gdzie zwieńczeniem tej wędrówki była Msza Święta sprawowana na szczycie.

Był piękny i słoneczny niedzielny dzień, wszystko zaczynało się wspaniale. Zebraliśmy się na parkingu w Kątach wyczekując rozpoczęcia nabożeństwa. Liczna grupa ludzi zgromadziła się po to, aby razem z Jezusem przebyć Jego Drogę Krzyżową - drogę naszego zbawienia. Ks. Proboszcz zachęcił, aby w swoim sercu wzbudzić intencję, którą chcemy ofiarować Bogu, krocząc drogą Jego Męki. Tak też się stało więc ?. wyruszamy. Stacja I,II,III i tak aż do VI gdy nagle ?. Bóg zaczął nas obdarzać niesamowitym błogosławieństwem w postaci deszczu

Czytaj więcej: NOWI MINISTRANCI 2014

W niedzielę 21 września 2014 r. na Mszy Świętej o godz. 9.00 do Służby Liturgicznej Ołtarza Ks. Proboszcz Jan Gajda uroczyście przyjął czterech nowych ministrantów.

Czytaj więcej: Misje Święte 24 - 31...

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drogie Rodziny Kościoła parafii Nienaszów!

Święty Jan Ewangelista tak poucza: "Przykazanie Boże jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał". (1J 2,23)

Czytaj więcej: Powitanie w naszej...

Serdecznie witamy w naszej wspólnocie ks. diakona Mariusza GRZYBKA , który został skierowany przez Ks. Biskupa do naszej parafii na praktykę diakońską do Świąt Wielkanocnych. Będzie mógł głosić Słowo Boże, uczyć dzieci i młodzież w szkole, prowadzić spotkania przy parafii, udzielać niektórych sakramentów. Otoczmy go naszą życzliwością, dobrym słowem, a także modlitwą. Życzymy, by był to dobry czas, który przygotuje go już bezpośrednio do przyjęcia święceń kapłańskich.

Czytaj więcej: Dzień Chorego

W dniu 7.02.2015r. (sobota) w naszej Parafii obchodziliśmy XXIII Światowy Dzień Chorego. O godzinie 10.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w intencji chorych, starszych i cierpiących została odprawiona Msza Św. Przed rozpoczęciem Mszy Św. zebrane osoby skorzystały z sakramentu spowiedzi Ks. Proboszcza Jana Gajdy oraz Ks. Prałata Zygmunta Kudyby.

Czytaj więcej: Zbiórka zużytego...

W najbliższą środę o godz. 15.00 -  będziemy mogli wesprzeć papieską organizację Kirche In Not (POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE), polegający na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: stare komputery, monitory, klawiatury, drukarki, telewizory, radia, magnetofony, telefony komórkowe, pralki, lodówki, żelazka, odkurzacze, kuchenki, mikrofalówki, kable, baterie, akumulatory, itp. Ulotki są na stoliku pod chórem i na bocznych ołtarzach.

Dlatego albo we wtorek  wieczorem, albo w środę do  godz. 15.00 przywieźmy te rzeczy na parking przy naszym kościele.

Czytaj więcej: Niedziela Palmowa - rok...

W Niedzielę Palmową przychodzimy do naszej świątyni z palmą w naszych rękach i idziemy w procesji, która przypomina nam ludzi którzy witali Jezusa, gdy wjeżdżał do Jerozolimy.

Ale niedziela ta zmusza chrześcijanina człowieka wierzącego - do rachunku sumienia z podejścia do sukcesów doczesnych. Chrystus świadomie zrezygnował z jakiejkolwiek formy publicznego świętowania sukcesów. Wjazd do Jerozolimy nie miał nic z tryumfalizmu. Wkraczał Król Pokoju ale nie dokonał tego ani na wielbłądzie, ani na koniu, ani w powozie. Nie towarzyszyła Mu armia. Nie miał straży ani dworu. Jechał na ośle, i to pożyczonym. To mniej więcej tak, jakby dziś jechał na rowerze, i to nie swoim... Jezus wyraźnie zakpił z tryumfalnego wjazdu Mesjasza do stolicy. Nie na taki tryumf czekali Żydzi. Nie na taki!

Owacje ludzi były autentyczne. Łukasz zaznaczył, że był to tłum uczniów wielbiących Boga za cuda, jakie widzieli. Ale za pięć dni nie pozostanie po nich ani śladu. Inny tłum zgromadzony przez mających władzę będzie wołał: Ukrzyżuj Go!.

Czytaj więcej: Wielki Czwartek - rok...

Pierwszym dniem Triduum Paschalnego jest Wielki Czwartek. Triduum rozpoczyna się celebracją Mszy Wieczerzy Pańskiej w wielkoczwartkowy wieczór.

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia dwóch sakramentów; Kapłaństwa i Eucharystii. Wspominamy, a zarazem upamiętniamy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swymi Apostołami w ostatnią noc przed męką. Pięknie ukazują to słowa znanej pieśni: "Uczta Pańska jest pamiątką tej wieczerzy przed wiekami, kiedy Jezus w noc ostatnią w ręce ludzkie był wydany".

Czytaj więcej: Wielki Piątek - rok 2016

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego - dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej, a na ulicach wielu miast sprawowana jest publicznie Droga Krzyżowa.

Jest to dzień postu ścisłego. - Jeśli Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, to jednocześnie jest najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umocnienia naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa.

 

Czytaj więcej: Jubileusz 25-lecia...

Dnia 11 czerwca 2017 r. przeżywaliśmy w naszej parafii piękny Jubileusz 25-lecia kapłaństwa naszego proboszcza ks. Jana Gajdy.  Uroczystość była okazją do złożenia Jubilatowi podziękowań i życzeń przez parafian, organizacje działające w parafii, młodzież szkolną wraz z Dyrektorem szkoły w Nienaszowie, samorząd gminny i władze kościelne.

Wyrazem wdzięczności za dar kapłaństwa są m.in. słowa przewodniczącej Parafialnego Zespołu Caritas Pani Katarzyny Dubis:

Czytaj więcej: X Tydzień Biblijny -...

15 kwietnia 2018 r. przeżywaliśmy Niedzielę Biblijną, która zainaugurowała X Tydzień Biblijny. Jego celem jest ponowne odkrycie i pogłębienie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i osobistym życiu wiernych. Obchody tegorocznej Niedzieli Biblijnej ubogacił II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego pod hasłem ""Weźmijcie Pismo Święte"".

Z tej okazji w naszej parafii codziennie do 21 kwietnia br. (do soboty) o godzinie 17:40 (dwadzieścia minut przed wieczorną mszą św.) czytana będzie Ewangelia wg św. Marka.

Zapraszamy serdecznie wszystkich do słuchania Pisma Świętego.

Czytaj więcej: Eucharystia daje życie...

Umiłowani Diecezjanie!

Rozpoczęliśmy realizację nowego programu duszpasterskiego, w którym pragniemy lepiej poznać i przeżywać najważniejszy dla nas, katolików, sakrament - Eucharystię. O jego znaczeniu tak mówiła prawie 140 lat temu święta Teresa z Lisieux: "Gdyby ludzie znali wartość Eucharystii, służby porządkowe musiałyby kierować ruchem u wejścia do kościołów".

Czytaj więcej: Transmisja na żywo

W związku ogłoszeniem epidemii w Polsce oraz wprowadzeniem specjalnych obostrzeń dotyczących liczby osób uczestniczących we mszy świętej przygotowaliśmy transmisje online z naszego Kościoła Parafialnego.

Po kliknięciu na przycisk Transmisja zostaniesz przeniesiony do kanału Parafia Nienaszów na youtube.com. Gdy będzie aktualnie transmitowana Msza Święta będziesz mógł ją oglądać na dowolnym urządzeniu.

Czytaj więcej: Transmisja Gorzkich...

Zapraszamy do oglądania w internecie transmisji na żywo Gorzkich Żali i Mszy św. z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie.

Rozpoczęcie transmisji godz. 15:30, 29 marca 2020

Czytaj więcej: Transmisja Różańca i...

Zapraszamy do oglądania w internecie transmisji na żywo Różańca i Mszy Świętej z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie.

Rozpoczęcie transmisji godz. 17:30, 1 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej: Transmisja Różańca i...

Czytaj więcej: Transmisja Drogi...

Zapraszamy do oglądania w internecie transmisji na żywo Drogi Krzyżowej i Mszy Świętej z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie.

Rozpoczęcie transmisji godz. 18:00, 3 kwietnia 2020 r.

Przed rozpoczęciem transmisji wysłuchamy pieśni w wykonaniu Scholi z Nienaszowa.

Czytaj więcej: Transmisja Drogi...

Czytaj więcej: Transmisja w Niedzielę...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 5 kwietnia 2020 transmisji na żywo z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie:

  • Suma o godz. 10:30
  • Msza Święta i Gorzkie Żale o godz. 15:30  .

Czytaj więcej: Transmisja w Niedzielę...

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,
t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Czytaj więcej: Transmisja na żywo - 26...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 26 kwietnia 2020 transmisji na żywo Mszy Św. z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie

Czytaj więcej: Transmisja na żywo - 26...

  

Pozostałe transmisje

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 1 maja 2020 transmisji na żywo Mszy Św. i Nabożeństwa Majowego z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Czytaj więcej: Transmisja na żywo - 3...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 3 maja 2020 transmisji na żywo Nabożeństwa Majowego i Mszy Św. z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie

Czytaj więcej: Transmisja na żywo - 3...

Czytaj więcej: Transmisja na żywo - 6...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 6 maja 2020 transmisji na żywo Mszy Św. i Nabożeństwa Majowego z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie

Czytaj więcej: Transmisja na żywo - 6...

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 17 maja 2020 o godz. 9:00 transmisji na żywo Mszy Św. z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 24 maja 2020 o godz. 9:00 transmisji na żywo Mszy Św. z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 01 listopada 2020 o godz. 10:30 transmisji na żywo Mszy Św. z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 08 listopada 2020 o godz. 15:30 transmisji na żywo Mszy Św. z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 22 listopada 2020 o godz. 10:30 transmisji na żywo Mszy Św. z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 29 listopada 2020 o godz. 10:30 transmisji na żywo Mszy Św. z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 06 grudnia 2020 o godz. 10:30 transmisji na żywo Mszy Św. z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 13 grudnia 2020 o godz. 10:30 transmisji na żywo Mszy Św. z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 20 grudnia 2020 o godz. 10:30 transmisji na żywo Mszy Św. z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...

Zapraszamy do oglądania w internecie w dniu 25 grudnia 2020 o godz. 10:30 transmisji na żywo Mszy Św. z Kościoła Parafialnego w Nienaszowie

Czytaj więcej: Transmisja Mszy Świętej...