b_350_300_16777215_00_images_stories_jubileusz25.jpg

Dnia 11 czerwca 2017 r. przeżywaliśmy w naszej parafii piękny Jubileusz 25-lecia kapłaństwa naszego proboszcza ks. Jana Gajdy.  Uroczystość była okazją do złożenia Jubilatowi podziękowań i życzeń przez parafian, organizacje działające w parafii, młodzież szkolną wraz z Dyrektorem szkoły w Nienaszowie, samorząd gminny i władze kościelne.

Wyrazem wdzięczności za dar kapłaństwa są m.in. słowa przewodniczącej Parafialnego Zespołu Caritas Pani Katarzyny Dubis:

 "W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy".

Czcigodny Jubilacie - Księże Janie

11.06.1992r. tj. 25 lat temu na zawołanie Chrystusa "Pójdź za mną", odpowiedziałeś  "Tak".


Zaufałeś bezgranicznie Jezusowemu wezwaniu, poszedłeś za Nim z radością i idziesz Jego śladami już ćwierć wieku.

Dziś, w tym szczególnym dla nas dniu 25-tej rocznicy Twojej posługi kapłańskiej, dziękujemy Najwyższemu Bogu za dar Twojego powołania do Kapłaństwa.  Dziękujemy Księdzu Biskupowi, że przed 8 laty skierował Cię do naszej parafii, tu do Nienaszowa jako proboszcza. Jest nam miło, że właśnie naszym udziałem stało się przeżywanie srebrnego Jubileuszu Twojej posługi kapłańskiej.

Tu z tego miejsca, wyrażam również wdzięczność i podziękowanie dla Twoich rodziców, Pani Anny i Pana Stanisława oraz siostry Lucyny, którzy wspierali Cię w dążeniu do kapłaństwa. Niech dobry Bóg udziela im wszelkich potrzebnych łask.

Poprzez  te wszystkie lata  jesteś odblaskiem Chrystusa. Uczysz jak żyć, aby rozwijać żagle wiary i rozkwitać wobec Boskiego Oblicza. Wypływa z ciebie wdzięczność, miłość, ciepło, radość i serdeczność, jak woda z czystego górskiego strumyka...

Dziękujemy  za wszelkie wsparcie,  czy to materialne, czy duchowe w świadczeniu dobra dla potrzebujących,  w ramach Parafialnego Zespołu Caritas. Za pomoc, za radę,  za poświęcony czas na comiesięczne spotkania naszej parafialnej grupy Caritas. Nie żałujesz bowiem niczego, co służy dobru wspólnemu. Dziękujemy za szczery uśmiech, wspaniałe, otwarte serce na potrzeby innych.  Księże Proboszczu - Czcigodny Jubilacie, za wszelką dobroć,  stokrotne Bóg zapłać.

Z głębi serca życzymy aby dobry Pan czuwał nad Tobą, Maryja obejmowała Cię swym ramieniem. Niech refleksja nad każdym dniem Twojego kapłaństwa napawa Cię poczuciem spełnienia!
Życzymy, aby Pan Bóg z nieba, z Panną Świętą, Matką Bożą, dał Ci wszystko, co potrzeba, nade wszystko zdrowie. Niechaj wszelkie dary Ducha Św. dziś na Tobie spoczywają, byś posługą swą na ziemi sięgnął szczęścia w blaskach nieba.

Życzymy długich lat życia, abyśmy za kolejne 25 lat, Złoty Jubileusz Twojego Kapłaństwa - zgodnie z wolą Bożą, mogli świętować tu właśnie w Nienaszowie.

Szczęść Boże

Został odczytany wzruszający wiersz autorstwa Pani Krystyny Kielar - przewodniczącej Koła Gospodyń w Nienaszowie. Wiersz ten przepełniony jest miłością do Boga i daje świadectwo przywiązania całej Parafii Nienaszów do jej Proboszcza:

Księże Proboszczu, Księże Janie,
W dniu Twojej srebrnej rocznicy kapłaństwa,
Życzenia składają Ci wierni parafianie.
Niech moc łaski Bożej i moc Ducha Świętego,
Za Twoje głoszenie słowa Bożego,
Prowadzi Cię do Królestwa Niebieskiego.

Już od chrztu Twojego,
Pan prowadził Cię do kapłaństwa świętego,
Zacząłeś pielgrzymkę przez życie z Bogiem,
Słuchałeś głosu Pana Boga swego,
Bóg Cię poznał i wezwał po imieniu,
do służby bliźniemu swemu.

Niech Ci świeci Boża łaska gorejąca,
W każdej kropli deszczu i promieni słońca.
Niech Bóg objawiający się w Twoim sercu,
Obdarzy Cię pokojem i radością codziennych trosk.

Z Twej nauki moc czerpiemy,
Za Twoje słowa szczerze dziękujemy.
Byśmy przez Twą naukę w wierze trwali,
Co nam nasi ojcowie przekazywali.

Siej więc wokół siebie, naukę wiary świętej.
Niech Anioł z Nieba, czuwa nad Twym życiem całym,
Jak Maryja Święta nad Dziecięciem małym.

Żyj długo i szczęśliwie na chwałę Nieba,
Siej wiarę jak zboże, które posiać trzeba.
Plon swej pracy zbieraj, w naszej wierze świętej,
Jak z rosy srebrzystej, jak z męki poczętej.

Obfitości łask Bożych, jak słońca na niebie.
Opieki Świętej Rodziny, my dziś parafianie prosimy dla Ciebie.
W tym szczególnym dniu, 25- lecia kapłaństwa,
Bóg zapłać za umacnianie nas w wierze i miłości do Boga.

Staropolskim, Szczęść Boże!