Sadyceusze - Żydowskie ugrupowanie polityczne z czasów Jezusa, o nastawieniu skrajnie konserwatywnym bądź oportunistycznym, rekrutujące się głównie z wyższych warstw kapłańskich oraz zamożniejszych rodzin. Nazwa Sadyceusze pochodzi być może od Sadoka, którego imieniem nazwał się panujący ród kapłański. (...)

Nie uznawali zmartwychwstania ciała, duchowego życia po śmierci oraz istnienie aniołów. Reprezentowali otwarty na świat, skłaniający się w stronę hellenizmu sposób myślenia i postawę życiową.

Ich wpływy były wprawdzie mniejsze niż wpływy faryzeuszy, niemniej opanowali oni Wysoką Radę, oraz wspólnie z faryzeuszami spowodowali wydanie wyroku śmierci na Jezusa. (...)

Po upadku Jerozolimy (70 r. po Chr.) ugrupowanie Sadyceuszy przestało istnieć; późniejszy judaizm przeniknięty został tradycją faryzejską.

 

Żródło: Mała Encyklopedia Biblijna. Dom Wydawniczy "ASLAN" Kraków 1995